+90 212 451 48 48 (pbx) info@anterapi.com

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri Eğitimi

Comment are off
Testin tanımı:
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri  kapsamlı bir kişilik testidir. En önemli özelliği kişilik bozukluklarını da ölçümleyebiliyor olmasıdır.  Kişilerdeki ruhsal durumun tanımlanmasında önemlidir.

Eğitim katılımcıları;

MMPI testini uygulamayı, sonuçlarını değerlendirmeyi, yorumlamayı ve raporlamayı öğreneceklerdir.

Eğitimin içeriği;

-MMPI testinin genel olarak tanıtılması

-Geçerlilik ve klinik alt ölçeklerinin tanıtılması, geliştirilme sürecinin psikopatoloji yönünden önemi.

-MMPI testi uygulaması
 Kimlere uygulanır
 Test ortamı
 MMPI uygularken dikkat edilmesi gereken noktalar
 MMPI profil çıkarma
 Alt testlere göre yorumlama
 Raporlandırma

Bu Eğitime Kimler Katılabilir?
 - Psikologlar
 - Psikolojik Danışmanlar
 - Bu bölümlerin son sınıf öğrencileri

Sertifika: Katılımcılara  "MMPI testi Uygulayıcısı  Sertifikası"verilecektir