+90 212 451 48 48 (pbx) info@anterapi.com

Bireysel Danışmanlık

Bireylerin duygusal ve davranışsal sorunlarının çözümünü sağlayarak: yaşam kalitesini arttırmayı hedefler. Bu süreçte kişi duygusal zorluklarının üstesinden gelir ve hayatını zorlaştıran davranış ve tutumlarından terapist eşliğinde değişikliğe gider. Bireysel terapide terapinin amacını, danışan ve terapist birlikte belirler.
Bireysel terapinin amacı şunlar olabilir:

  • Bireylerde rahatsız edici davranış ve tutum değişikliği sağlamak.
  • Yaşanılan duygusal zorlukların üstesinden gelmek.
  • Kişinin çevresi ile olan ilişkilerini düzenlemek.
  • Psikolojik rahatsızlıkları ortadan kaldırmak.
  • Bireyin öz farkındalığını oluşturmak.
  • Hayatına yön veren önemli kararları almak.