+90 212 451 48 48 (pbx) info@anterapi.com

Kurumsal Danışmanlık

Kurumsal danışmanlıkta Kurumların istenen performansa ulaşması: sistemin uyumlu bir şekilde çalışması amaçlanır. Kurumların yönetim ve işletim sorunları analiz edilerek çözüm önerileri sunan, fırsatları ortaya koyup değerlendirilmesini sağlayan danışmanlık hizmetidir. Danışmanlık sürecinde kurum çalışanlarının müşteri ve tedarikçilerin hizmet alması hedeflenir.

 • Psikoloji Organizasyon Hizmetleri
 • Kariyer Danışmanlığı
 • Ruh Sağlığı ve Ticaret Hizmetleri
 • Zaman Yönetimi Eğitim Programı
 • Etkili Liderlik ve Motivasyon Programı
 • Stres Yönetimi Programı
 • Öfke Yönetimi Programı
 • İş Disiplini Geliştirme Programı
 • Başarı için Strateji Geliştirme Programı
 • İletişim Becerilerini Geliştirme Programı
 • Verimli Takım Oluşturma Programı
 • Çatışma Yönetimi Programı
 • Duygusal Zeka Programı